meeting-icon-3244

Oferty pracy !
Zatrudnimy pracowników na dwa stanowiska.

 

1.  Zatrudnimy Kierownika działu Produkcji Wody i Rozwoju Sieci wodno-kanalizacyjnej

Oferujemy:

Praca w grupie doświadczonych specjalistów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie w ramach umowy o prace 

Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników PWiK Sp. z o.o.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie  wyższe techniczne, budowlane, inżynieria sanitarna lub pokrewne techniczne

Co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub na samodzielnym trzy lata o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

Znajomość przepisów prawnych: ustawy prawo budowlane, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków i innych pokrewnych

Wymagania dodatkowe:

Znajomość programów projektowych

Znajomość programów kosztorysowych

Umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystywania w praktyce

Znajomość zagadnień branży sanitarnej

Umiejętności planistyczne i organizacyjne

Firma zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z załączeniem klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .

2.  Zatrudnimy na stanowisko inżyniera utrzymania i rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej

Oferujemy:

Praca w grupie doświadczonych specjalistów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie w ramach umowy o prace 

Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników PWiK Sp. z o.o.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie  wyższe inżynierskie, techniczne, sanitarne lub średnie zawodowe budowlane

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystywania w praktyce

Znajomość zagadnień branży sanitarnej

Umiejętności planistyczne i organizacyjne

Firma zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z załączeniem klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .