Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.pwik-hajnowka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.12.28

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.26

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).
 1. Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do nas.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Bondaruk, m_bondaruk@pwik-hajnowka.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 85 873 30 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje lub zapewnimy do nich dostęp w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Jeżeli dalej będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Biuro Obsługi Klienta ul. Słowackiego 29

  1. Do budynku głównego prowadzi 1 wejście od ulicy Słowackiego.
  2. W obrębie budynku biura znajduje się wiele miejsc parkingowych dostępnych dla każdego, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
  3. W budynku nie ma windy. Wyznaczony pracownik Spółki wychodzi do klienta – osoby wnioskującej o konieczność obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.
  4. Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W chwili obecnej w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  6. W chwili obecnej w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.
  7. W chwili obecnej w budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Sklep firmowy „Akwedukt” ul Białostocka 112

  1. Do budynku głównego prowadzi 1 wejście od ulicy Białostockiej.
  2. Do budynku i pomieszczeń sklepu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. W chwili obecnej w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  4. W chwili obecnej w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.
  5. W chwili obecnej w budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.