Strefa klienta

Stawki opłat

Aktualne taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Formularze i wnioski

Wnioski, zlecenia, upoważnienia i regulaminy

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych oraz zlecenia wykonania przyłącza

Aktualizacja umowy

Aktualiacja umowy na dostawę wody i / lub ścieków
na innego płatnika

Formy płatności

Sprawdź w jaki sposób możesz dokonać płatności

Podaj stan wodomierza

Zgłoszenie stanu wodomierza

Zgłoszenie awarii

Kontakt z pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

Reklamacje

Sposób załatwienia reklamacji szczegółowo określa regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

ANKIETA

Ankieta satysfakcji klientów PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce – Sklep Firmowy "Akwedukt"