Strefa klienta

Reklamacje

Sposób załatwienia reklamacji szczegółowo określa regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

Aktualizacja umowy

Aktualiacja umowy na dostawę wody i/lub ścieków
na innego płatnika

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

Formy płatności

Sprawdź w jaki sposób możesz dokonać płatności

Formularze

Wnioski, zlecenia, upoważnienia i regulaminy

Stawki opłat

Aktualne taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Podaj stan wodomierza

Zgłoszenie stanu wodomierza

Zgłoszenie awarii

Kontakt z pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych oraz zlecenia wykonania przyłącza