Sprawdź jak czysta woda płynie w wodociągach hajnowskich

Nasza woda

Woda w hajnowskich kranach jest czysta bakteriologicznie, jej gotowanie jest niepotrzebne. Woda dostarczana mieszkańcom jest ściśle monitorowana.

Woda podawana do sieci w hajnowskim wodociągu spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących jakość wody. Niektóre wskaźniki są jeszcze bardziej restrykcyjne niż normy Unii Europejskiej.

W wodzie znajdują się bakterie - woda podawana ze stacji w Hajnówce jest monitorowana przez akredytowane laboratoria i nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów.

Obszar działania