Informacja o Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Hajnówce w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR)

Opera Zrzut ekranu_2021-06-11_184820_docs.google.com

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji znajduje się przy ulicy Słowackiego 29 w Hajnówce.

Budynek Przedsiębiorstwa ma jedno wejście główne.

Prezesem jest Pan Jerzy Aleksiejuk.

Prezesowi w pracy pomagają: Kierownicy, Główna Księgowa i pozostali pracownicy Przedsiębiorstwa.

 

Czym zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji?

Zajmujemy się wodą i ściekami.

Wodę uzdatniamy. To znaczy: przygotowujemy do spożycia.

Ścieki oczyszczamy. Ścieki to brudna woda. Na przykład z toalet i kuchni.

W Przedsiębiorstwie można opłacić rachunki za wodę i ścieki.

W Przedsiębiorstwie można podać odczyt wodomierza.

W Przedsiębiorstwie można podpisać umowę na dostawę wody i na odprowadzanie ścieków.

W przedsiębiorstwie można zgłosić awarię wodociągową lub kanalizacyjną.

 

Żeby załatwić sprawy w Przedsiębiorstwie osoba z niepełnosprawnością może:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, ulica Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka,
  • przynieść pismo do sekretariatu Przedsiębiorstwa. Sekretariat to miejsce gdzie można zostawić pisma lub inne dokumenty,
  • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: biuro@hajnowka.pl,
  • zadzwonić pod numer (85) 873 30 32
  • przyjść do Przedsiębiorstwa i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo czynne jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
  • kasa w Przedsiębiorstwie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00