Dla Klienta

Zgłoszenie stanu wodomierza

Numer nabywcy znajduje się na fakturze.
Uwaga !  Zgłoszenie stanu wodomierza może tylko wyjątkowo zastąpić odczyt dokonywany przez inkasenta.