Dla Klienta

Zgłoszenie stanu wodomierza

Numer nabywcy znajduje się na fakturze.

Uwaga !
Zgłoszenie stanu wodomierza może tylko wyjątkowo zastąpić odczyt dokonywany przez inkasenta.