Usługi

Cennik usług obowiązujących w 2021 roku

Lp

Nazwa usługi

Cena netto

VAT

Cena brutto

1 Rejestracja i plombowanie podlicznika 51,58 23% 63,44
2 Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu domowym (na okres zimowy – odbiorcy sezonowi)

I strefa

57,58 23% 70,85

II strefa

65,08 23% 80,05

III strefa

72,58 23% 89,27

IV strefa

80,08 23% 98,50
3 Demontaż i powtórny montaż wodomierza ( na okres zimowy – odbiorcy sezonowi) 50,08 23% 61,60
4 Inspekcja i kontrola podłączeń wodociągowo – kanalizacyjnych

I strefa

207,82 23% 255,62

II strefa

215,32 23% 264,84

III strefa

222,82 23% 274,07

IV strefa

230,32 23% 283,29

I strefa (0-5 km):  Dubiny, Lipiny, Sawiny Gród, Bielszczyzna, Puciska, Wygoda, Chytra, Progale, Borek, Pasieczniki, Orzeszkowo, Sosnówka

II strefa (5-10 km):  Nowosady Postołowo, Skryplewo, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Smolany Sadek, Przechody, Kotówka, Dubińska Ferma, Trywieża, Czyżyki, Nowy Kornin, Dubicze Osoczne, Olszyna Łozice, Topiło, Piaski, Witowo, Istok, Koryciski, Jagodniki, Stary Kornin, Mochnate, Stare Berezowo

III strefa (10-15 km):  Dubicze Cerkiewne, Tofiłowce, Rutka, Grabowiec, Czechy Orlańskie, Werstok, Pasieczniki Małe, Długi Bród, Kruhłe, Górny Gród, Wojnówka, Starzyna, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Galakowa Szyja

IV strefa (15-20 km):  Bobina, Biała Straz, Policzna, Kuraszewo, Jelonka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce oferuje usługi na 2020 rok z zakresu:

1. Inspekcja telewizyjna kanałów grawitacyjnych o średnicy DN 150 oraz większych (nowych lub istniejących) kanałów grawitacyjnych. Usługa jest wykonywana specjalistycznym sprzętem składającym się z kolorowej kamery zabudowanej na wózku samojezdnym.

Po przeprowadzonej inspekcji sporządzany jest raport w wersji papierowej z wykresem spadków, pomiarem długości oraz film i zdjęcia na płycie DVD.

Cennik:
– odcinek do 100mb  – 415 zł/netto
– odcinek powyżej 100mb  – 4,5 zł/mb/netto
– dojazd ekipy   – (do uzgodnienia) 1,5 zł/km netto

UWAGA! Ceny kamerowania nie obejmują usługi czyszczenia kanału.

2. Lokalizacja nielegalnych przyłączy:

– monitoring kamerą inspekcyjną, cennik j.w,
– zadymianie kanału urządzeniem typu FOG SMOKER

Cennik:
– zadymiacz z agregatem prądotwórczym  – 180 zł/h
– zadymiacz bez agregatu  – 120 zł/h
– dojazd ekipy  – (do uzgodnienia) 1,5 zł/km netto