Usługi

Cennik usług dodatkowych obowiązujących od 1.03.2023 roku:

Lp. Nazwa usługi Cena netto
1. Rejestracja i plombowanie podlicznika 58,16
2. Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu domowym (na okres zimowy – odbiorcy sezonowi)

I strefa

64,49

II strefa

73,34

III strefa

82,19

IV strefa

91,04
3. Demontaż i powtórny montaż wodomierza (na okres zimowy – odbiorcy sezonowi) 55,64
4. Inspekcja i kontrola podłączeń wodociągowo – kanalizacyjnych

I strefa

230,26

II strefa

237,96

III strefa

245,66

IV strefa

253,36
I strefa (0-5 km):  Dubiny, Lipiny, Sawiny Gród, Bielszczyzna, Puciska, Wygoda, Chytra, Progale, Borek, Pasieczniki, Orzeszkowo, Sosnówka II strefa (5-10 km):  Nowosady Postołowo, Skryplewo, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Smolany Sadek, Przechody, Kotówka, Dubińska Ferma, Trywieża, Czyżyki, Nowy Kornin, Dubicze Osoczne, Olszyna Łozice, Topiło, Piaski, Witowo, Istok, Koryciski, Jagodniki, Stary Kornin, Mochnate, Stare Berezowo III strefa (10-15 km):  Dubicze Cerkiewne, Tofiłowce, Rutka, Grabowiec, Czechy Orlańskie, Werstok, Pasieczniki Małe, Długi Bród, Kruhłe, Górny Gród, Wojnówka, Starzyna, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Galakowa Szyja IV strefa (15-20 km):  Bobina, Biała Straż, Policzna, Kuraszewo, Jelonka