Zmiana Taryf dla wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Hajnówka

 

I. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2023 poz. 537), Spółka wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie, decyzją nr LU.RZT.70.46.2023 zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.11.2023 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,43 3,80 3,92
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 2 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 3 cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe 2,82 3,42 3,53
Grupa 4 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,43 3,8 3,92
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31
Grupa 5 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej za rozliczenie wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w zł/miesiąc 3,95 4,47 4,63
Grupa 2 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 2,60 2,94 3,06

II.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne i części gminy Kleszczele w miejscowości: Policzna, Kuraszewo, Biała Straż.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 23.04.2024 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Taryfa w okresie od 23.04.2024 do 22.04.2025

Taryfa w okresie od 23.04.2025 do 22.04.2026

Taryfa w okresie od 23.04.2026 do 22.04.2027

[zl/netto]

[zl/netto]

[zl/netto]

1

2

3

4

5

Grupa 1

cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego

3,72

3,78

3,82

stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc

2,34

2,40

2,46

Grupa 2

cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego

3,71

3,77

3,80

stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc

2,34

2,40

2,46

Grupa 3

cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe

3,55

3,60

3,64

Grupa 4

cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

3,69

3,75

3,79

stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody

1,13

1,18

1,20

Grupa 5

cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

3,75

3,80

3,85

stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody

1,13

1,18

1,20

III. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hajnówka w obszarze dostawy wody ze stacji Uzdatniania Wody Orzeszkowo i Nowoberezowo oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze odbioru ścieków Oczyszczalni Mochnate.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 23.03.2024 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Taryfa w okresie od 23.03.2024 r. do 22.03.2025 r.

Taryfa w okresie od 23.03.2025 r. do 22.03.2026 r.

Taryfa w okresie od 23.03.2026 r. do 22.03.2027 r.

[zł/netto]

[zł/netto]

[zł/netto]

1

2

3

4

5

Grupa 1

Cena za 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych

3,57

4,04

4,12

Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc

2,80

3,10

3,18

Grupa 2

Cena za 1m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej

3,60

4,12

4,20

Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc

2,80

3,10

3,18

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Taryfa w okresie od 23.03.2024 r. do 22.03.2025 r.

Taryfa w okresie od 23.03.2025 r. do 22.03.2026 r.

Taryfa w okresie od 23.03.2026 r. do 22.03.2027 r.

[zł/netto]

[zł/netto]

[zł/netto]

1

2

3

4

5

Grupa 1

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

10,27

12,41

12,68

Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc

5,00

6,89

7,05

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości 8% określony odrębnymi przepisami.

Z chwilą wejścia w życie nowych taryf, dotychczasowe taryfy tracą moc.