Dla Klienta

Stawki opłat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z zmienionymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy prawo wodne, ustawodawca wprowadził obowiązek regulacji taryf za wodę i ścieki z trzyletnim okresem obowiązywania. W wykonaniu zmienionych przepisów ustaw, Spółka zobligowana była do weryfikacji dotychczasowych taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i wystąpienie z nowym wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ich zatwierdzenie według nowych kalkulacji.

I. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka, i Orzeszkowo.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 24.05.2018 roku.

Nazwa taryfy Taryfy obowiązujące w dniu złożenia wniosku [zł/netto] Taryfa w okresie od 24.05.2018r. do 23.05.2019r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 24.05.2019r. do 23.05.2020r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 24.05.2020r. do 23.05.2021r. [zł/netto]
1 2 3 4 5
Zaopatrzenie w wodę   [zł /1m3] 2,88 2,91 2,94 2,96
Odprowadzanie ścieków [zł /1m3] 4,90 5,02 5,06 5,11
Opłata abonamentowa [wod. główny/m-c] 2,39 2,45 2,50 2,55

II.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku zatwierdził taryfe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz wsi Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy Kleszczele.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.06.2018 roku.

Nazwa taryfy Taryfy obowiązujące w dniu złożenia wniosku [zł/netto] Taryfa w okresie od 07.06.2018r. do 06.06.2019r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 07.06.2019r. do 06.06.2020r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 07.06.2020r. do 06.06.2021r. [zł/netto]
1 2 3 4 5
Zaopatrzenie w wodę   [zł /1m3] 2,53 2,57 2,59 2,61
Opłata abonamentowa [wod. główny/m-c] 2,23 1,96 1,96 1,96

Taryfy opłat zostały zatwierdzone na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce wniosku z dnia 09.03.2018r., na podstawie art.24c ust. 1 i 2, art. 24b ust.1,2,3 oraz art. 24e ust.3 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt. 2) oraz art. 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn. zm.), art.240 ust.3 pkt. 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn, zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.)

III.    Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hajnówka w obszarze dostawy wody ze stacji Uzdatniania Wody Orzeszkowo i Nowoberezowo oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze odbioru ścieków Oczyszczalni Mochnate.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 04.12.2018 roku.

Nazwa taryfy Taryfy obowiązujące w dniu złożenia wniosku [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.12.2018r. do 03.12.2019r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.12.2019r. do 03.12.2020r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.12.2020r. do 03.12.2021r. [zł/netto]
1 2 3 4 5
Zaopatrzenie w wodę   [zł /1m3] 2,78 2,82 2,86 2,89
Odprowadzanie ścieków [zł /1m3] 5,91 7,31 7,37 7,41
Opłata abonamentowa od wodomierza lub podłączenia [wod.główny/m-c] 3.99 2.61 2.61 2.61
Opłata abonamentowa od podłączenia do sieci kanalizacyjnej [zł /m-c] 5.30 4.76 4.80 4.83

Taryfy opłat zostały zatwierdzone na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce wniosku z dnia 09.03.2018r., na podstawie art. 24c ust. 1 i 2, art. 24b ust. 1,3,4 oraz art. 24e ust. 3 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt 2) oraz art. 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.), art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)