Usługi

Usługi oferowane przez przedsiębiorstwo wodomierzy i kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce

Wodomierze odliczające

W celu realizacji usługi (ustalenie zakresu, terminu i kosztów robót) należy zgłosić się do biura Przedsiębiorstwa i złożyć stosowne zlecenie

Usługi dodatkowe

Rejestracja i plombowanie podlicznika, demontaż i powtórny montaż wodomierza i inne

Maszyny budowlane

Samochody dostawcze, samochody specjalne, koparki ładowarki, koparki kołowe, wywrotki, żurawie samojezdne, ciągniki i inne

Usługi asenizacyjne

Wywóz nieczystości czynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków

Wykonujemy również

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Przyłącza domowe

Wewnętrzne instalacje wodociągowo – kanalizacyjne

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków

Przeciski

Udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnych i deszczowych