fresh-tap-water

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2024 r.

Aktualności

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2024 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 22:30 – 4:30.

  • 16 styczeń 2024 r.
  • 7 marzec 2024 r.
  • 18 czerwiec 2024 r.
  • 4 wrzesień 2024 r.
  • 22 październik 2024 r.

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone są na stronie internetowej PWiK Spółka z o.o. w Hajnówce, telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi.
Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Prezes  PWIK Sp. z o.o. w Hajnówce
zmiana-taryfy-logo

Zmiana Taryf wody i ścieków na terenie miasta Hajnówka i części gm. Hajnówka

 

I. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2023 poz. 537), Spółka wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie, decyzją nr LU.RZT.70.46.2023 zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.11.2023 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,43 3,80 3,92
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 2 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 3 cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe 2,82 3,42 3,53
Grupa 4 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,43 3,8 3,92
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31
Grupa 5 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej za rozliczenie wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w zł/miesiąc 3,95 4,47 4,63
Grupa 2 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 2,60 2,94 3,06

Pliki do pobrania:

LU.RZT.70.46.2023, Decyzja zatw. PWiK Sp. z o.o. Hajnówka

taryf

UWAGA! PRZERWY W DOSTAWIE WODY !

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 22.06.2023r. w godz. 0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi – końcowym etapem montażu lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody. 

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody zamieszczona jest: na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu miasta i przekazana sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody przepraszamy wszystkich odbiorców.

 Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce

20230602_113817

Goście na Stacji Uzdatniania Wody w Hajnówce

Dnia 02.06.2023 r. naszą Stację Uzdatniania Wody na ul. Białostockiej odwiedzili uczniowie klasy I C ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce.

Wycieczkę dzieci rozpoczęły od obejrzenia krótkiej bajki o tym, skąd się bierze woda i jakie  musi przejść procesy, aby trafić do naszych kranów. Po wstępie teoretycznym, przeszliśmy do praktyki. Udaliśmy się na halę, na której zachodzi proces uzdatniania wody, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć jak bardzo różni się woda surowa i uzdatniona oraz jak smakuje woda bezpośrednio po procesie filtracji. Kolejnym etapem wycieczki było odwiedzenie zakładowego Laboratorium. Uczniowie byli pod wrażeniem bardzo dużej różnicy zawartości żelaza pomiędzy wodą surową i uzdatnioną.

Po zaznajomieniu się z tajnikami naszej Stacji wyszliśmy na teren zewnętrzny, gdzie uczniowie mogli obejrzeć awaryjną cysternę, studnię głębinową czy zbiorniki na wodę.

Dzięki nowym wiadomościom dzieci mają świadomość, jak długą drogę i jak wiele procesów musi przejść woda, żeby trafić do kranu. Mali hajnowianie obiecali oszczędzać wodę oraz pić ją prosto z kranu.

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane do odwiedzenia naszej Stacji.

Specjalista ds. Jakości Wody
Justyna Czykwin

IMG-20230315-WA0010

Dni Otwarte Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

W dniu 15 marca PWiK w Hajnówce miało przyjemność uczestniczyć w Dniu Otwartym Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Spotkanie z uczniami było świetną okazją do przedstawienia oferty zawodowej Przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za świetnie i kreatywnie spędzony czas. Do zobaczenia!

Galeria zdjęć

Film z wydarzenia

licznik

Zabezpiecz wodomierz na zimę!

Zabezpiecz wodomierz na zimę !

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce przypomina o konieczności zabezpieczenia wodomierza przed skutkiem spadku temperatury powietrza.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczenia licznika, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody, niekontrolowanego wycieku wody, zalania pomieszczeń i spowodowania poważnych strat.

W celu ochrony urządzeń przed skutkami działania niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu,

  • studzienki wodomierzowe poddać czyszczeniu, usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona,

  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu,

  • zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur,

  • zabezpieczyć przewody wodociągowe służące do podlewania przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Przypominamy również, iż wodomierz główny jest własnością przedsiębiorstwa! Jeśli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (uszkodzenia wodomierza) koszt urządzenia i jego wymiany obciąża Odbiorcę usług.

UWAGA! SUW Nowoberezowo – informacja dot. odczytu wodomierzy za III kwartał

UWAGA!   SUW Nowoberezowo - informacja dot. odczytu wodomierzy za III kwartał

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje Odbiorców gminy Hajnówka zasilanych w wodę z SUW Nowoberezowo (wsie: Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Puciska, Chytra, Czyżyki, Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Nowosady, Przechody, Dubińska Ferma, Sorocza Nóżka), iż z powodu absencji chorobowej pracownika odczyty wodomierzy za III kwartał 2022 roku zostaną dokonane w późniejszym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.