Formy płatności:

1.       Przelewem bankowym na indywidualny numer rachunku bankowego podany na fakturze, który jest subkontem rachunku bankowego Spółki.

2.       Gotówką w kasie siedziby Spółki  przy ul. Juliusza Słowackiego 29 w Hajnówce lub w  kasie sklepu „Akwedukt” przy ul. Białostockiej 112 w Hajnówce.