Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków W Hajnówce – I Etap

biuro

Nieczynne przedsiębiorstwo

SZANOWNI KLIENCI!

INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z PRAWOSŁAWNYMI ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA W DNIACH 7 oraz 8 STYCZNIA 2021 r.
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W HAJNÓWCE
BĘDZIE NIECZYNNE

biuro

Awaria na magistrali wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce serdecznie przeprasza mieszkańców miasta za niedogodności powstałe w dniu 01 stycznia 2021 r., które były związane z niskim ciśnieniem oraz całkowitym brakiem wody w części miasta Hajnówka. Zaistniała sytuacja powstała na skutek awarii na magistrali wodociągowej.

swieta

Wesołych świąt

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku życzy Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji w Hajnówce

covid

Koronawirus COVID 19 – KOMUNIKAT !

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce uprzejmie informuje, że w trosce o zdrowie naszych Odbiorców usług oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną, od dnia 05.11.2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w prowadzeniu działalności polegające na:

  • OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT, ZWIĄZANYCH Z ZAŁATWIANIEM SPRAW w siedzibie Spółki przy ul. Słowackiego 29. Preferujemy kontakt mailowy lub telefoniczny. Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są poniżej,
  • DOKONYWANIE OPŁAT ZA RACHUNKI ZA POŚREDNICTWEM BANKU, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, POCZTY LUB W SKLEPIE FIRMOWYM „AKWEDUKT” przy ul. Białostockiej 112,
  • ODCZYTY PRZEZ INKASENTÓW ZOSTAJĄ WSTRZYMANE – będą wystawiane faktury z odczytem szacunkowym. W związku z powyższym aby uniknąć rozbieżności w odczytach wodomierzy zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów drogą telefoniczną do Działu Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody, poprzez stronę internetową Spółki lub e-mail.

– OKRESOWA WYMIANA WODOMIERZY ZOSTAJE WSTRZYMANA.

ZALECAMY KONTAKT TELEFONICZNY, FAX, LISTOWNY, POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB FORMULARZ NA NASZEJ FIRMOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

DANE KONTAKTOWE

TELEFONY:

Sekretariat :
tel. 85 8733032, 85 3070366
fax. 85 8733034

wew. 31 – Fax
wew. 32 – Dyspozytornia
wew. 34 – Rozliczenia wody i ścieków
wew. 35 – Produkcja wody i sieci
wew. 36 – Główny księgowy
wew. 37 – Kadry
wew. 38 – Księgowość i kasa
wew. 39 – Oczyszczalnia i transport
wew. 41 – Automatyk
wew. 42 – Warunki i uzgodnienia techniczne

POCZTA ELEKTRONICZNA adres e-mail: biuro@pwik-hajnowka.pl
STRONA INTERNETOWA www.pwik-hajnowka.pl
formularz na stronie internetowej w zakładce KONTAKT

ADRES listownie na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce”

Przetargi

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce realizuje projekt pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Umowa dofinansowania projektu została podpisana 6 marca 2020r.

Cele projektu

– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne
– obniżenie obciążeń dla odbiorców usług z tytułu odprowadzania ścieków, wynikające z oczekiwanych oszczędności związanych z posiadaniem własnego źródła energii elektrycznej

Planowane efekty

–  poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych
–  zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym
–  ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej i tym samym zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków

Całkowita wartość projektu: 3.750.489,44 PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.644.269,43 PLN
Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu to 30 listopad 2020r.
biuro

Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, że od 06.05.2020 r. wznawiamy przyjmowanie opłat za rachunki dotyczące dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (tylko gotówką) w Sklepie Firmowym „Akwedukt” przy ul. Białostockiej 112 w Hajnówce.

Godziny otwarcia sklepu: poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 15.30

Opłat można dokonywać: poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 14.30

oferta

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce zwraca się z prośbą o przesłanie ofert (po wcześniejszym przedmiarze robót) na wykonanie zadaszenia zbiornika wody.

Adres wykonania prac:

PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce ul. Białostocka 114

Telefon kontaktowy: 509737069 – Rafał Dubkowicz

Oferty można przesyłać do dnia 20.01.2020r