Zmiana Taryf wody i ścieków na terenie miasta Hajnówka i części gm. Hajnówka

 

I. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2023 poz. 537), Spółka wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie, decyzją nr LU.RZT.70.46.2023 zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.11.2023 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,43 3,80 3,92
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 2 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 3 cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe 2,82 3,42 3,53
Grupa 4 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,43 3,8 3,92
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31
Grupa 5 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej za rozliczenie wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w zł/miesiąc 3,95 4,47 4,63
Grupa 2 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 2,60 2,94 3,06

Pliki do pobrania:

LU.RZT.70.46.2023, Decyzja zatw. PWiK Sp. z o.o. Hajnówka

Comments are closed.