Zabezpiecz wodomierz na zimę!

Zabezpiecz wodomierz na zimę !

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce przypomina o konieczności zabezpieczenia wodomierza przed skutkiem spadku temperatury powietrza.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczenia licznika, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody, niekontrolowanego wycieku wody, zalania pomieszczeń i spowodowania poważnych strat.

W celu ochrony urządzeń przed skutkami działania niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu,

  • studzienki wodomierzowe poddać czyszczeniu, usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona,

  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu,

  • zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur,

  • zabezpieczyć przewody wodociągowe służące do podlewania przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Przypominamy również, iż wodomierz główny jest własnością przedsiębiorstwa! Jeśli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (uszkodzenia wodomierza) koszt urządzenia i jego wymiany obciąża Odbiorcę usług.

Comments are closed.