Renowacja kanalizacji sanitarnej na ul. Krajowej i części ul. Piłsudskiego

W dniach 25-26.11.2021r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Hajnówka przeprowadzało renowacje kanalizacji sanitarnej na ul A. Krajoweji i części ul Piłsudskiego. Wykonawcą bezwykopowej renowacji była firma AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Firma AARSLEFF poprzez włazy studzienne wprowadziła do wcześniej wyczyszczonej kanalizacji nasycony żywicami rękaw. Znajdujący się w rurach kanalizacyjnych rękaw został skalibrowany ciśnieniem powietrza do odpowiedniej średnicy, następnie wygrzewany parą o wysokiej temp w celu osiągnięcia pełnej sztywności i wytrzymałości (trwałość rękawa 50 lat).

Kanalizacja sanitarna na odnawianym odcinku wybudowana został w latach 60 – tych a jej zagłębienie wynosi 4-5 m. Umiejscowiona jest w pasie drogowym, częściowo w ruchliwym pasie jezdnym. Wymiana rur metodami tradycyjnymi była by bardzo uciążliwa, długotrwała i niebezpieczna. Przeprowadzona inspekcja telewizyjna pokazała na w/w odcinkach wysoki stopień wyeksploatowania i punktowe spękanie rur kamionkowych – powód podjęcia działań PWIK.

Comments are closed.