Ankieta dotycząca badania jakości usług dostaw wody i odbioru ścieków

Szanowni Klienci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, co pozwoli na pełniejsze
poznanie Państwa opinii o naszej działalności, a tym samym na doskonalenie naszej pracy i coraz
lepsze zaspokajanie Państwa oczekiwań.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

1. Czy Pani/Pana zdaniem zapach i smak dostarczonej wody jest odpowiedni?

2. Czy woda dostarczana jest w sposób ciągły i pod odpowiednim ciśnieniem?

3. Czy akceptują Państwo czystość i barwę wody?

4. Czy jesteście Państwo informowani o przerwach w dostawie wody?

5. Czy zadowalający jest system odbioru ścieków?

6. Czy faktury za dostarczone usługi są czytelne i zrozumiałe?

7. Czy Państwa sprawy są przez pracowników firmy załatwione sprawnie i w oczekiwanym czasie?

8. Czy poziom obsługi Klienta spełnia Państwa oczekiwania?

9. Czy informacje o usługach firmy i sposobie ich zrealizowania są dla Państwa wystarczająco dostępne?