Internetowe biuro obsługi klienta (IBOK) zostało utworzone w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w celu udoskonalenia obsługi oraz poszerzenia kontaktu z Odbiorcą.

Program IBOK jest bezpłatnym serwisem przy pomocy, którego Odbiorca PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce może w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, podejrzeć wystawione faktury, podać stan wodomierza.

Użytkownikami IBOK-u mogą zostać wszyscy klienci PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają aktualną umowę z PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce,
  • zaakceptowali regulamin IBOK,
  • prawidłowo przeprowadzili rejestrację,
  • posiadają sprzęt (np. komputer, smartfon) spełniający wymogi techniczne.

Dzięki IBOK klient Spółki na łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzymuje możliwość:

  • bieżącej weryfikacji wzajemnych rozliczeń oraz podgląd stanu aktualnego,
  • wglądu w historię odczytów i wystawionych faktur,
  • podania stanu wodomierza,
  • analizowania zużycia wody za dowolny okres przy pomocy wykresu liniowego bądź kolumnowego,
  • pobrania podstawowych wniosków obowiązujących w Spółce,
  • otrzymywania na bieżąco powiadomień i komunikatów (np. o awarii).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z IBOK.