Promocja projektu

Promocja projektu w Przedszkolu nr 2 w grupie II

W ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w mieście Hajnówka – etap I”, przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Hajnówce, grupa II uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w ramach promocji projektu.

Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały na temat realizowanego projektu. Na zakończenie dostały drobne upominki.