UWAGA! PRZERWY W DOSTAWIE WODY !

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 22.06.2023r. w godz. 0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi – końcowym etapem montażu lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody. 

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody zamieszczona jest: na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu miasta i przekazana sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody przepraszamy wszystkich odbiorców.

 Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce

Comments are closed.