Aktualności

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 22:30 – 4:30 .

  • 02 marzec 2020r.
  • 01 czerwiec 2020r.
  • 05 październik 2020r.
  • 07 grudzień 2020r.

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone są w; telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.