Aktualności

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 22:30 – 4:30.

  • 7 luty 2022 r.
  • 21 marzec 2022 r.
  • 6 czerwiec 2022 r.
  • 5 wrzesień 2022 r.
  • 21 listopad 2022 r.

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone są na stronie internetowej PWiK Spółka z o.o. w Hajnówce, telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi. Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Prezes  PWIK Spółka z o.o. w Hajnówce