Ankieta badania satysfakcji klienta

Ankieta satysfakcji klientów PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce – Sklep Firmowy "Akwedukt"
ul. Białostocka 112, Hajnówka

Szanowni Państwo!

Niniejsza ankieta ma na celu dokonanie obiektywnej oceny funkcjonowania naszego sklepu oraz przedstawienie uwag odnośnie oferowanych przez naszą firmę produktów. Państwa uwagi i spostrzeżenia stanowią cenne źródło informacje, będące podstawą dalszego doskonalenia.

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

1. Czy Pani/Pana zdaniem zadowalający jest system odbioru ścieków?

2. Czy spotkali się Państwo z problemami w funkcjonowaniu kanalizacji sanitarnej?

4. Czy Pani / Pana zdaniem pracownicy PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce wystarczająco szybko usuwają awarie kanalizacyjne?

5. Czy Pani / Pana zdaniem miejsce usuwania awarii przez pracowników PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce jest właściwie zabezpieczone i nie stwarza zagrożenia dla osób dorosłych, dzieci, zwierząt, poruszających się pojazdów itp.?