Ankieta badania satysfakcji klienta

Ankieta satysfakcji klientów PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce – Sklep Firmowy "Akwedukt"
ul. Białostocka 112, Hajnówka

Szanowni Państwo!

Niniejsza ankieta ma na celu dokonanie obiektywnej oceny funkcjonowania naszego sklepu oraz przedstawienie uwag odnośnie oferowanych przez naszą firmę produktów. Państwa uwagi i spostrzeżenia stanowią cenne źródło informacje, będące podstawą dalszego doskonalenia.

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

1. W jaki sposób Pan(i) uzyskał(a) informacje o naszym Sklepie?

2. Jak Pan(i) ocenia jakość oferowanych przez nasz sklep produktów?

3. Jakiego asortymentu według Pana/Pani brakuje w naszej ofercie?

4. Proszę ocenić terminowość realizacji zamówień przez nasz sklep (czas reakcji i realizacji)

5. Czy ma Pan(i) zastrzeżenia do przebiegu realizacji złożonego zamówienia w naszym sklepie? Jeżeli tak, prosimy opisać.

6. Proszę ocenić poziom obsługi Klienta, na każdym etapie Państwa kontaktu z naszymi Pracownikami.

a) uprzejmość, życzliwość

7. Proszę ocenić poziom obsługi Klienta, na każdym etapie Państwa kontaktu z naszymi Pracownikami.

b) dostępność, chęć udzielenia pomocy

8. Jak ocenia Pan(i) wiedzę i kompetencje (fachowość, znajomość zagadnień merytorycznych i rozwiązań praktycznych) naszych Pracowników?

9. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z naszym sklepem?

10. Pozostałe uwagi klienta.