Promocja projektu

Konferencja promująca projekt "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka"

W dniu 3 czerwca 2011r. odbyła się konferencja promująca projekt ” Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu wzięli udział m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Konferencje otworzył Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Wykład poświęcony problematyce uzdatniania wody wygłosił dr inż. Bogdan Ptoszek z Politechniki Białostockiej.

Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli film promocyjny, w którym zostały zaprezentowane zmiany jakie nastąpiły w infrastrukturze komunalnej Hajnówki w wyniku realizacji projektu. Miastu przybyło prawie 3 km kanalizacji sanitarnej. Korzystać z niej już mogą mieszkańcy ulic: Stara Judzianka, Poddolna, Łowcza, Białowieska i Żeromskiego. Na oczyszczalni zostały zażegnane problemy związane z odwadnianiem osadów pościekowych oraz sterowaniem i monitoringiem procesu oczyszczania ścieków. Stacja uzdatniania wody zyskała nowy układ technologiczny. Dwustopniowa filtracja na złożach katalitycznych zapewnia lepszą jakość wody w kranach u wszystkich odbiorców.

Beneficjenta środków unijnych, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce przedstawił w krótkiej prezentacji Prezes Jerzy Aleksiejuk. Ostatnim roboczym punktem konferencji był wyjazd studyjny na zmodernizowane obiekty.

Uroczysty przebieg miało otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej. Na miejscu gości powitał Burmistrz Jerzy Sirak. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Adam Sieńko, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Milwicz vel Delach, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Witaliasz Rychlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce Antoni Sakowicz oraz Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich w Augustowie Tomasz Wojszko.

Prezes Jerzy Aleksiejuk podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu. Następnie poprzez przecięcie wstęgi dokonano symbolicznego otwarcia zmodernizowanej stacji uzdatniania wody. O przecięcie wstęgi zostali poproszeni: Robert Tyszkiewicz, Adam Sieńko, Joanna Milwicz vel Delach, Andrzej Skiepko, Olga Rygorowicz, Jerzy Sirak, Anatol Ochryciuk i Jerzy Aleksiejuk. Wyświęcenia obiektu dokonali: ks. Józef Poskrobko oraz ks. Mariusz Jurczuk. Następnie goście zwiedzili zmodernizowany obiekt i zapoznali się z przebiegiem procesu uzdatniania. Wszyscy chętni mieli również okazję aby skosztować hajnowskiej wody niejako u źródła.

Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.