Przetargi

Archiwum przetargów

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Modernizacja miejskich przepompowni ścieków

Dostawa wciągarki do pomp oraz urządzenia do podnoszenia pokryw

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego – unieważnione

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Hajnówce – Urządzenia przeróbki osadów

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poryjewo w Hajnówce

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000,0 EURO na dostawę paliwa (oleju napędowego, benzyny  bezołowiowej   Pb -95, oleju opałowego) do pojazdów, sprzętu budowlanego i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – wieża ciśnień

Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu

Dokończenie II etapu modernizacji SUW w Hajnówce – montaż agregatu prądotwórczego

Wymiana pomp w kluczowych pompowniach ścieków

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż nieruchomości – wieża ciśnień

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż nieruchomości – wieża ciśnień

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – etap II”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowcza, Białowieska, Żeromskiego, Stara Judzianka i Poddolna w Hajnówce”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – I etap”