Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Przetargi - Archiwum
  Aktualnie jesteś  > Przetargi  > Archiwum przetargów
 
 
Nawigacja
 >  Aktualne przetargi
 >  Wyniki przetargów
 >  Archiwum przetargów
 >  Regulamin
 
 
 
 
 
 
    Przetargi  
 
 
ARCHIWUM  PRZETARGÓW   -   Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Hajnówce – Urządzenia 
                                                  przeróbki osadów.
 
 
Ogłoszenie
SIWZ ATSO

Załączniki 1-5 Formularze

Załącznik nr 6 Projekt umowy
Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa
Załącznik 8 Przedmiary
Załącznik 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 11 Kosztorys ofertowy uproszczony
Załącznik nr 12 Wzór formularza karty gwarancyjnej
 
 
 

ATSO Odpowiedź na zapytanie z   4.08.2014

dodano    5.08.2014

ATSO Odpowiedź na zapytanie z   7.08.2014

dodano    7.08.2014

ATSO Odpowiedź na zapytanie z 11.08.2014

dodano  11.08.2014

ATSO Odpowiedź na zapytania z 13.08.2014

dodano  13.08.2014

Informacja o wynikach postępowania przetargowego

dodano  27.08.2014
 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt