Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Przetargi - Archiwum
  Aktualnie jesteś  > Przetargi  > Archiwum przetargów
 
 
Nawigacja
 >  Aktualne przetargi
 >  Wyniki przetargów
 >  Archiwum przetargów
 >  Regulamin
 
 
 
 
 
 
    Przetargi  
 
 
ARCHIWUM  PRZETARGÓW   -   Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce - I etap
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf 92 KB
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - plik pdf 133 KB
3. Załącznik nr 1-5 Formularze, Wykazy, Oświadczenia - plik pdf 13 KB
4. Załącznik nr 6 Projekt umowy - plik pdf 82 KB
5. Załącznik nr 7 Projekt wykonawczy - plik pdf 10,6 MB
6. Załącznik nr 8 Przedmiary robót - plik pdf 217 KB
7. Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf 96 KB
8. Załącznik nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - plik pdf 60 KB

Sprostowanie do SIWZ z dnia 19.04.2010 r. - plik pdf 61 KB
Odpowiedzi na zapytania z 30.04.2010r - plik pdf 60 KB
Ogłoszenie rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt