Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Przetargi - Archiwum
  Aktualnie jeste?  > Przetargi  > Archiwum przetargów
 
 
Nawigacja
 >  Aktualne przetargi
 >  Wyniki przetargów
 >  Archiwum przetargów
 >  Regulamin
 
 
 
 
 
 
    Przetargi  
 
 
ARCHIWUM  PRZETARGÓW   -   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowcza, Białowieska,
                                                  Żeromskiego, Stara Judzianka i Poddolna w Hajnówce
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja stacji uzdatniania wody - etap II
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zał?cznik nr 1-5 Formularze, Wykazy i O?wiadczenia
4. Zał?cznik nr 6 Projekt umowy
5. Zał?cznik nr 7 Projekt wykonawczy
6. Zał?cznik nr 8 Przedmiary robót
7. Zał?cznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt