Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Przetargi - Archiwum
  Aktualnie jesteś  > Przetargi  > Archiwum przetargów
 
 
Nawigacja
 >  Aktualne przetargi
 >  Wyniki przetargów
 >  Archiwum przetargów
 >  Regulamin
 
 
 
 
 
 
    Przetargi  
 
 
ARCHIWUM  PRZETARGÓW   -   Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej
                                                  oczyszczalni ścieków w Hajnówce.
 
   
  Ogłoszenie
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załączniki 1-5 - Formularze
  Załącznik 6 - Projekt umowy
  Załącznik 7 - Dokumentacja projektowa i zdjęciowa
  Załącznik 8 - Przedmiary robót
  Załącznik 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Załącznik 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
   
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt