Ostatnia aktualizacja strony: 19 maja 2020

PWiK Hajnówka - Archiwum przetargów
  Aktualnie jesteś  > Przetargi  > Archiwum przetargów
 
 
Nawigacja
 >  Aktualne przetargi
 >  Wyniki przetargów
 >  Archiwum przetargów
 >  Regulamin
 
 
 
 
 
 
    Przetargi  
 
 
ARCHIWUM  PRZETARGÓW
   
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 
Modernizacja miejskich przepompowni ścieków
 
Dostawa wciągarki do pomp oraz urządzenia do podnoszenia pokryw.
 
  Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.
   
  Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.
   
  Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.
   
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka - etap II"
   
  Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Hajnówce – Urządzenia przeróbki osadów
   
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poryjewo w Hajnówce.
   
  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000,0 EURO na dostawę paliwa (oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb -95, oleju opałowego) do pojazdów, sprzętu budowlanego i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce.
   
 
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wieża ciśnień
   
  Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce
   
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu
   
  Dokończenie II etapu modernizacji SUW w Hajnówce - montaż agregatu prądotwórczego
   
  Wymiana pomp w kluczowych pompowniach ścieków
   
  Modernizacja zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków
   
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  Sprzedaż nieruchomości - Wieża ciśnień
   
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  Sprzedaż nieruchomości - Wieża ciśnień
   
  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  " Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce - etap II "
   
  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego."
   
  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  " Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowcza, Białowieska, Żeromskiego, Stara Judzianka i Poddolna w Hajnówce
   
PRZETARG NIEOGRANICZONY
" Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce - I etap "
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt