Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Informacje Ogólne
  Aktualnie jesteś  > O firmie  > Informacje ogólne
 
 
Nawigacja
 >  Informacje ogólne
 >  Władze Spółki
 >  Przedmiot działania
 >  Obszar działania
 >  Osiągnięcia
 >  Struktura organizacyjna
 >  Usługi
           Maszyny budowlane
           Wykonawstwo
           Wodomierze odliczające
           Usługi dodatkowe
 >  Galeria
 
 
    O firmie  
 
 
STATUS PRAWNY
   
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hajnówce
Zarejestrowana: Krajowy Rejestr Sądowy  Nr  KRS:  0000134683 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedziba: Miasto Hajnówka
Adres: ul. Słowackiego 29
NIP: 543-10-01-981
REGON: 050331057
Nr konta:  
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 16.034.000zł (słownie: szesnaście milionów trzydzieści cztery tysiące)

 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt