Ostatnia aktualizacja strony: 25 maja 2018

PWiK Hajnówka - Konferencja Promująca Projekt
  Aktualnie jesteś  > Fundusze Unijne  > Zrealizowane projekty > Promocja projektu
 
 
Nawigacja
 >  Informacje ogólne
 >  Realizowane projekty
 >  Zrealizowane projekty
 
 
 
 
 
 
 
    Fundusze Unijne                                                          
 
Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w mieście Hajnówka - etap I
 
 
     Zakres projektu - opis i cel projektu
     Historia
     Promocja projektu

          - Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej

          - Promocja projektu w Przedszkolu nr 2 w grupie II
          - Wizyta pracownika PWiK w Przedszkolu nr 3
 
Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka
 
 

W dniu 3 czerwca 2011r. odbyła się konferencja promująca projekt '' Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka - etap I "realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu wzięli udział m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 
Konferencje otworzył Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Wykład poświęcony problematyce uzdatniania wody wygłosił dr inż. Bogdan Ptoszek z Politechniki Białostockiej
 

Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli film promocyjny, w którym zostały zaprezentowane zmiany jakie nastąpiły w infrastrukturze komunalnej Hajnówki w wyniku realizacji projektu. Miastu przybyło prawie 3 km kanalizacji sanitarnej. Korzystać z niej już mogą mieszkańcy ulic: Stara Judzianka, Poddolna, Łowcza, Białowieska i Żeromskiego. Na oczyszczalni zostały zażegnane problemy związane z odwadnianiem osadów pościekowych oraz sterowaniem i monitoringiem procesu oczyszczania ścieków. Stacja uzdatniania wody zyskała nowy układ technologiczny. Dwustopniowa filtracja na złożach katalitycznych zapewnia lepszą jakość wody w kranach u wszystkich odbiorców.

 

Beneficjenta środków unijnych, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce przedstawił w krótkiej prezentacji Prezes Jerzy Aleksiejuk. Ostatnim roboczym punktem konferencji był wyjazd studyjny na zmodernizowane obiekty.

 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 
 

Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. Fot. Emilia Rynkowska

 

Uroczysty przebieg miało otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej. Na miejscu gości powitał Burmistrz Jerzy Sirak. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Adam Sieńko, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Milwicz vel Delach, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Witaliasz Rychlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce Antoni Sakowicz oraz Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich w Augustowie Tomasz Wojszko.

 

Prezes Jerzy Aleksiejuk podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu. Następnie poprzez przecięcie wstęgi dokonano symbolicznego otwarcia zmodernizowanej stacji uzdatniania wody. O przecięcie wstęgi zostali poproszeni: Robert Tyszkiewicz, Adam Sieńko, Joanna Milwicz vel Delach, Andrzej Skiepko, Olga Rygorowicz, Jerzy Sirak, Anatol Ochryciuk i Jerzy Aleksiejuk. Wyświęcenia obiektu dokonali: ks. Józef Poskrobko oraz ks. Mariusz Jurczuk. Następnie goście zwiedzili zmodernizowany obiekt i zapoznali się z przebiegiem procesu uzdatniania. Wszyscy chętni mieli również okazję aby skosztować hajnowskiej wody niejako u źródła.

 

Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 
 

Otwarcie i wyświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 

Artur Gierasimiuk

fot. Emilia Rynkowska

 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt