Ostatnia aktualizacja strony: 28 marca 2018

PWiK Hajnówka - Stawki opłat
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  >  Stawki opłat
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta  
 
 
STAWKI OPŁAT
 
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180) informuje, iż taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 12.12.2017r., zachowują moc przez 180 dni od dnia wejście w życie niniejszej ustawy.
    Organem regulacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566), powołanym, między innymi do zatwierdzania taryf, jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 

Lp

Teren J.m Cena brutto
1
Miasto Hajnówka
oraz odbiorcy podłączeni do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Obowiązuje od 01.05.2017 do 30.04.2018
woda zł/m3 3,11
ścieki zł/m3 5,29
opłata abonamentowa zł/m-c 2,58
2
Gmina Dubicze Cerkiewne
oraz odbiorcy podłączeni do gminnej sieci wodociągowej
Obowiązuje od 01.01.2017 do 31.12.2017
woda zł/m3 2,73
ścieki zł/m3 -
opłata abonamentowa zł/m-c 2,41
3
Gmina Hajnówka
odbiorcy podłączeni do gminnej sieci wodociągowej oraz odbiorcy podłączeni do oczyszczalni ścieków w Mochnatem
Obowiązuje od 01.07.2017 do 30.06.2018
woda zł/m3 3,00
ścieki zł/m3 6,38
opłata abonamentowa woda zł/m-c 4,31
opłata abonamentowa  ścieki zł/m-c 5,72
 
 
 

 
 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt