Ostatnia aktualizacja strony: 25 lipca 2020

PWiK Hajnówka - Podaj stan wodomierza
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  >  Podaj stan wodomierza
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
    Dla klienta  
 
 
ZGŁOSZENIE STANU WODOMIERZA
 
Pola obowiązkowe zaznaczono gwiazdką.
Numer nabywcy znajduje się na fakturze.
 
Uwaga !
Zgłoszenie stanu wodomierza może tylko wyjątkowo zastąpić odczyt dokonywany przez inkasenta
 
  Numer nabywcy   *
  Data odczytu   *
  Imię
  Nazwisko   *
 Adres zamontowania licznika   *
  Telefon
  e-mail
  Numer fabryczny licznika 1   *
  Stan licznika 1   *
  Numer fabryczny licznika 2
  Stan licznika 2
  Numer fabryczny licznika 3
  Stan licznika 3

 

 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt