Ostatnia aktualizacja strony: 02 stycznia 2019

PWiK Hajnówka - Wodociąg Orzeszkowo - Jakość wody
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Informacja o jakości wody > Orzeszkowo
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce

 
 
 
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY - Wodociąg Orzeszkowo
 

Pobór wody podziemnej w wodociągu wiejskim Orzeszkowo prowadzony jest z utworów wodonośnych czwartorzędowych. Odbywa się on z dwóch studni wierconych : SW-1 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 84 m3/h i SW-2 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 77 m3/h. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. „ B ” wynoszą 90,4 m3/h

 

 Stacja wodociągowa pracuje w układzie jednostopniowej filtracji wody, która w sposób zadawalający eliminuje z wody zanieczyszcznia fizykochemiczne tj. żelazo, mangan, barwę, amoniak oraz mętność. Zasila ona w wodę następujące wsie: Orzeszkowo, Łozice, Pasieczniki Duże, Olszyna, Topiło, Borek.

 
Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2018r  -  Wyniki laboratorium PWiK
 
Kwartał Żelazo [µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach Twardość ogólna Barwa Cisnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 30 17 0,08 0,06 0,004 7,76 0,43 ak. 130,2 2,6 7,31 12 -
II 80 14 0,11 0,07 0,004 7,51 0,52 ak. 167,67 3,35 9,43 10 -
III 50 15 0,04 0,04 0,004 8,04 0,81 ak. 117,62 2,35 6,51 10 -
IV 60 11 0,02 0,06 0.004 7,78 0,37 ak. 122,62 2,45 6,84 8 2,4-4,8
ak.  - zapach akceptowany przez konsumentów
 
 
 
 
 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt