Ostatnia aktualizacja strony: 11 października 2018

PWiK Hajnówka - Wodociąg Orzeszkowo - Jakość wody
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Informacja o jakości wody > Orzeszkowo
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce

 
 
 
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY - Wodociąg Orzeszkowo
 

Pobór wody podziemnej w wodociągu wiejskim Orzeszkowo prowadzony jest z utworów wodonośnych czwartorzędowych. Odbywa się on z dwóch studni wierconych : SW-1 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 84 m3/h i SW-2 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 77 m3/h. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. „ B ” wynoszą 90,4 m3/h

 

 Stacja wodociągowa pracuje w układzie jednostopniowej filtracji wody, która w sposób zadawalający eliminuje z wody zanieczyszcznia fizykochemiczne tj. żelazo, mangan, barwę, amoniak oraz mętność. Zasila ona w wodę następujące wsie: Orzeszkowo, Łozice, Pasieczniki Duże, Olszyna, Topiło, Borek.

 
Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2018r  -  Wyniki laboratorium PWiK
 
Kwartał Żelazo [µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach Twardość ogólna Barwa
mg/dm3 mval stopień tward.
I 30 17 0,08 0,06 0,004 7,76 0,43 ak. 130,2 2,6 7,31 12
II 80 14 0,11 0,07 0,004 7,51 0,52 ak. 167,67 3,35 9,43 10
III 50 15 0,04 0,04 0,004 8,04 0,81 ak. 117,62 2,35 6,51 10
IV                        
ak.  - zapach akceptowany przez konsumentów
 
 
 
 
 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt