Ostatnia aktualizacja strony: 08 października 2019

PWiK Hajnówka - Wodociąg Nowoberezowo - Jakość wody
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Informacja o jakości wody > Nowoberezowo
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce

 
 
 
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY - Wodociąg Nowoberezowo
 

Pobór wody podziemnej w wodociągu wiejskim Nowoberezowo odbywa się z utworów czwartorzędowych. Ujęcie składa się  z dwóch studni wierconych : SW-1 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 68 m3/h i SW-2 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 99 m3/h. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 99 m3/h.

 

Stacja wodociągowa po modernizacji w latach 2012/2013 pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody. Zmiana technologii uzdatniania wody pozwoliła na wyeliminowanie ponad normatywnych stężeń żelaza, manganu, barwy, amoniaku i mętności ( w układzie filtarcji jednostopniowej osiągnięcie w/w wymienionych parametrów było nie możliwe). Stacja wodociągowa Nowberezowo zasila w wodę następujące wsie: Nowoberezowo, Nowokornino, Trywieża, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Chytra, Rzepiska, Borysówka, Kol. Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Grodówka, Nowosady, Zwodzieckie, Przechody, Wasilkowo, Puciska, Sorocza Nóżka, Kotówka, Smolany Sadek, Dubińska Ferma, Progale, Wygoda, Bielszczyzna oraz od 2013 roku wsie Stare Berezowo i Mochnate.

 
Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2019r  -  Wyniki laboratorium PWiK
 
Kwartał Żelazo [µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach Twardość ogólna Barwa Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 20 31 0,18 0,06 0,004 7,60 0,24 ak. 375,37 7,45 20,9 10 3,6
II 10 40 0,15 0,07 0,003 7,70 0,26 ak. 375,86 7,16 20,04 10 3,6
III                          
IV                          
ak.  - zapach akceptowany przez konsumentów
Twardość ogólna: 350 - 550 mg/dm3 woda twarda
 
 
 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt