Ostatnia aktualizacja strony: 25 lipca 2020

PWiK Hajnówka - Wodociąg Hajnówka - Jakość wody
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Informacja o jakości wody > Hajnówka
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta   

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce

 
 
 
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY - Wodociąg Hajnówka
 

Ulotka PWiK Hajnówka - strona 1

 
 
 

Ulotka PWiK Hajnówka - strona 2

 
 

 Laboratorium zakładowe rozpoczęło działalność od 1997 roku. W wodzie uzdatnionej i nie uzdatnionej  oznacza się następujące parametry: żelazo, mangan, amoniak, azotany, pH, twardość, zapach, mętność, azotyny, przewodność, barwę. Próby wody pobierane są w punktach monitoringowych, budynkach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej, na rurociągach sieciowych, z hydrantów, wylewek. Woda ujmowana z zasobów głębinowych charakteryzuje się podwyższonymi parametrami fizykochemicznymi tj. zawartością żelaza, manganu, barwy, amoniaku, mętności. Bakteriologia zaś nie budzi żadnych zastrzeżeń. Pobór wody odbywa się z głębokości 154,0 m - 163,5 m, co pozwala na eksploatację wód z warstw wodonośnych trzeciorzędu i czwartorzędu tj. z pokładów oligoceńskich z domieszką miocenu. Pokłady te pozwalają na pozyskiwanie wody która w procesie uzdatniania nie wymaga konieczności stosowania chemicznych środków wspomagających proces jej oczyszczania. Modernizacja stacji uzdatniania wody przeprowadzona w latach 2010/2011 pozwoliła na osiągnięcie parametrów zgodnych z obecnie obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (znacznie zaostrzonym po wejściu do struktur UE). Obecnie korzystamy z sześciu studni głębinowych, które zaspakajają na dzień dzisiejszy potrzeby ludności miasta i gminy Hajnówka.

 

 

Jakość wody surowej - nie uzdatnionej ujmowanej przez PWiK Sp. z o.o.
 

Studnie głębinowe

Żelazo [µg/l]

Mangan [µg/l]

Amoniak [mg/dm3]

Azotany [mg/dm3]

pH

Mętność [mg/dm3]

Twardość ogólna

Zapach

min - max

1100 - 1600

120 - 200

0,52 - 1,3

p.g.o. - 0,2

7,0 - 7,1

3 - 34

176,5 - 217,5

ak.

  p.g.o. - poniżej granicy oznaczalności         ak.     - zapach akceptowany
 
 
Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2020r  -  Wyniki laboratorium PWiK
 
Kwartał Żelazo [µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach Twardość ogólna Barwa Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I - - - - - - - - - - - - -
II 20 25 0,1 0,07 0,004 7,27 0,84 ak. 303,62 6,07 17,00 8 3,55
III                          
IV                          
ak.  - zapach akceptowany przez konsumentów
Twardość ogólna: 200 - 350 mg/dm3 woda śrdniotwarda
 
 
Normatywy dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
 

Żelazo

200 [µg/l]

Mangan

50 [µg/l]

Amoniak

0,5 mg/dm3

Azotany

50,0 mg/dm3

Azotyny

0,5 mg/dm3

pH

6,5 - 9,5

Mętność

nie więcej niż jeden mg/dm3

Twardość ogólna

60,0 - 500,0 mg/dm3

Zapach

akceptowany przez konsumentów

Barwa

15,0 mg/dm3
 
 
TWARDOŚĆ WODY MIEJSKIEJ
 

Za odkładanie się kamienia w urządzeniach: czajnikach, pralkach, zmywarkach  podczas gotowania wody odpowiedzialna jest twardość wody, czyli zawartość sumaryczna w wodzie jonów wapnia i magnezu. Przekształcanie się wodorowęglanów wapnia i magnezu w węglany i osadzanie się w naszych urządzeniach w postaci białego osadu zwane jest potocznie  „kamieniem”. Uciążliwy kamień to nic innego jak osad mineralny pochodzący z wody, w której rozpuszczone są sole wapnia i magnezu. Woda z wytrąconym osadem jest całkowicie bezpieczna, a sam proces wytrącania to zjawisko naturalne. Według WHO nie ma żadnych przekonujących dowodów, że twardość wody powoduje niekorzystne skutki zdrowotne u ludzi. Dla prawidłowego funkcjonowania nasz organizm potrzebuje mikroskładników i makroskładników wśród, których między innymi jest wapń i magnez znajdujące się w wodzie wodociągowej. Określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zakres twardości dla wody wynosi 60-500 mg/l CaCo3. Woda dostarczana mieszkańcom miasta Hajnówka jest wodą o średnim stopniu twardości i wynosi 265 mg/l CaCo3. Bardzo miękka woda  idealna przy pracy urządzeń, dla naszego organizmu jest bezużyteczna, gdyż zawiera bardzo małe ilości minerałów lub jest ich wręcz  pozbawiona i  może stanowić większe zagrożenie dla  naszego organizmu niż woda twarda.

 
Klasyfikacja wód wg twardości ogólnej
 

woda

mg CaCo3/l

mmol/l

mval/l

°niem [°dH]

°ang/°Clark[°C]

°franc[°f]

bardzo miękka

0-100

0-1

0-2

0-5,9

0-0,9

0-10

miękka

100-200

1-2

2-4

5,9-11,8

7,1-14,3

10-20

średniotwarda

200-350

2-3,5

4-7

11,8-20,6

14,3-25

20-35

twarda

350-550

3,5-5,5

7-11

20,6-32,4

25-39,3

35-55

bardzo twarda

>550

>5,5

>11

>32,4

>39,3

>55

 
 

 

 
 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt