Ostatnia aktualizacja strony: 08 października 2019

PWiK Hajnówka - Wodociąg Dubicze Cerkiewne - Jakość wody
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Informacja o jakości wody > Dubicze Cerkiewne
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce

 
 
 
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY - Wodociąg Dubicze Cerkiewne
 
 
Informacje o gminie Dubicze Cerkiewne

 

 Gmina Dubicze Cerkiewne wchodzi w skład powiatu hajnowskiego i położona jest w południowo- wschodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gmina Kleszczele i od strony wschodniej z państwową granica Białorusi. Hydrofornia Dubicze Cerkiewne zasila w wodę nastepujące wsie: Czechy Orlańskie, Długi Bród, Dubicze Cerkiewne, Górny Gród, Grabowiec, Jelonka, Rutka, Starzyna, Tofiłowce, Werstok, Wiluki, Witowo, Zabagonie, Piaski, Kraśkowszczyzna, Bobinka, Pasieczniki Małe, Kuraszewo, Policzna, Wojnówka, Nikiforowszczyzna, Wygon, Krugłe, Biała Straż oraz od grudnia 2013 wsie Stary Kornin, Koryciski, Istok, Jagodniki, Siemiwołoki. Ogólna powierzchnia terenu wynosi 151 km2. Dominującymi powierzchnia terenu to lasy położone w południowej i wschodniej części. Stan mieszkańców na koniec roku 1998 to 2332 osoby. Na terenie gminy znajduje się wiele cieków wodnych z pośród , których największymi są rzeka Orlanka – 11,5 km będąca dopływem rzeki Narew oraz Policzna – 4,5 km. Największym z kanałów jest kanał Istok – Koryciski o długości 13 km

 
 
Gospodarka zasobami wodnymi
 

Gmina Dubicze Cerkiewne jest właścicielem wodociągu wiejskiego w Dubiczach Cerkiewnych. Ujmowane są do eksploatacji wody podziemne występujące głównie w piaszczysto – żwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz węglanowych utworach kredowych. Obszar gminy położony jest w rejonie występowania kredowych utworów wodonośnych – hydrofornia Dubicze Cerkiewne. Woda surowa hydroforni Dubicze Cerkiewne nie jest poddawana uzdatnianiu i dezynfekcji.

 
 
Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2019r  -  Wyniki laboratorium PWiK
 
Kwartał Żelazo [µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach Twardość ogólna Barwa Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 10 22 0,15 0,07 0.010 8,33 0,85 ak. 180,18 3,60 10,8 8 4,2
II - - - - - - - - - - - - -
III 20 33 0,03 0,02 0,004 7,19 0,6 ak 170,54 3,41 9,55 10 4,2
IV                          
ak- zapach akceptowany przez konsumenta
Twardość ogólna: 100 - 200 mg/dm3 woda miękka
 
 
 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt