Ostatnia aktualizacja strony: 08 kwietnia 2019

PWiK Hajnówka - Wodociąg Hajnówka - Ocena jakości wody-PPIS
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta   > Ocena jakości wody PPIS > Hajnówka
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta  
   
Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce - Wodociąg miejski Hajnówka
 

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce informuje, iż przeprowadzona kontrola z nadzoru przeprowadzona przez PSSE w Hajnówce dnia 12.03.2019 dotycząca oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że próbka wody w sieci wodociągowej w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Pismo nr HK.4410.28.2019 z dnia 28.03.2019r
 
 
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka za 2018r  Pismo HK.032.21.2018 z dnia 29.01.2019r
 
 
 
 
 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt