Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Formularze do pobrania
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Formularze
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
    Dla klienta  
 
 
FORMULARZE
 
 
Wnioski
 
Plik pdf  Wniosek o zmianę danych
Plik pdf  Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.
Plik pdf  Wniosek o rejestrację i plombowanie wodomierza
Plik pdf  Wniosek o rozwiązanie umowy
Plik pdf  Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Plik pdf  Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Plik pdf  Wniosek o zmiane adresu e-mail dostarczania faktury
Plik pdf  Wycofanie zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej
 
Zlecenia
 
Plik pdf  Zlecenie wykonania przyłącza
Plik pdf  Zlecenie na wykonanie usługi odpłatnej
 
 
Upoważnienia
 
Plik pdf  Upoważnienie do zawarcia umowy
 
Regulaminy
 
Plik pdf  Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt