Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Aktualizacja umowy
  Aktualnie jesteś  Dla klienta  Aktualizacja umowy
 
 
Nawigacja
   Stawki opłat
  Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
  Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika    .
 
   Formularze
   Reklamacje
   Podaj stan wodomierza
   Zgłoszenie awarii
   Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta  
 
 
AKTUALIZACJA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I / LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA INNEGO PŁATNIKA
 
 

Jeżeli nabyli (zakupili) Państwo nieruchomość, która obsługiwana była przez nasze przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzanych ścieków, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

 

Sposób załatwienia sprawy:

 
Należy zgromadzić poniższe dokumenty i dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. :
 
a)   W przypadku osób fizycznych:                             
      - wypełniony wniosek o przepisanie punktu poboru
      - tytuł prawny nabycia nieruchomości (akt notarialny/wypis z księgi wieczystej/ Postanowienie sądowe)
      - pełnomocnictwo/upoważnienie pozostałych współwłaścicieli  ( w  przypadku, gdy jest więcej niż jeden
        właściciel)
      - aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport i/lub poświadczenie miejsca zamieszkania )
      - protokół zdawczo –    odbiorczy,   zawierający dane:  adres   nabytej nieruchomości, datę   przejęcia /
        przekazania   nieruchomości,   numery wodomierzy ,stan wodomierzy, lub    oświadczenie o    
        kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo - odbiorczego
 
W przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości
 

b)    W przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych

       - wypełniony wniosek o przepisanie punktu poboru                 
       - akt własności lub umowa kupna-sprzedaży
       - wypis z KRS-u
       - numer NIP
       - numer REGON

       - protokół zdawczo –   odbiorczy,  zawierający  dane:  adres  nabytej   nieruchomości, datę   przejęcia 

         /przekazania nieruchomości, numery wodomierzy, stan  wodomierzy, lub oświadczenie o kontynuacji

         rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo - odbiorczego.
 
Termin załatwienia sprawy:
 
14 dni
 

Informacje dodatkowe:

 

Po przedstawieniu powyższych dokumentów pracownik przedsiębiorstwa przygotuje odpowiednią umowę dla nowego właściciela nieruchomości.

 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt