Ostatnia aktualizacja strony: 23 kwietnia 2020

PWiK Hajnówka - Zmiana taryf 2018r
  Aktualnie jesteś  > Aktualności  > Ogłoszenia i komunikaty
 
 
Nawigacja
 >  Modernizacje
 >  Terminy płukania sieci
 >  Ogłoszenia i komunikaty
 
 
 
 
 
 
    Aktualności                                                            
 
 
 

dodano 27,.11.2018

Informacja o zmianie taryf na terenie Gminy Hajnówka
 

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Hajnówka w obszarze dostawy wody ze stacji Uzdatniania Wody Orzeszkowo i Nowoberezowo oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze odbioru ścieków Oczyszczalni Mochnate.

 

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują  od dnia 04.12.2018 roku.

 
Nazwa taryfy Taryfy obowiązujące w dniu złożenia wniosku [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.12.2018r. do 03.12.2019r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.12.2019r. do 03.12.2020r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.12.2020r. do 03.12.2021r. [zł/netto]
1 2 3 4 5
Zaopatrzenie w wodę   [zł /1m3] 2,78 2,82 2,86 2,89
Odprowadzanie ścieków [zł /1m3] 5.91 7.31 7.37 7.41
Opłata abonamentowa od wodomierza lub podłączenia [wod. główny/m-c] 3,99 2,61 2,61 2,61
Opłata abonamentowa od podłączenia do sieci kanalizacyjnej [zł /m-c] 5,30 4,76 4,80 4,83
 

Taryfy opłat zostały zatwierdzone na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce wniosku z dnia 09.03.2018r., na podstawie art.24c ust. 1 i 2, art. 24b ust.1,2,3 oraz art. 24e ust.3 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt. 2) oraz art. 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn. zm.), art.240 ust.3 pkt. 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn, zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.)

 

 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt