Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Zmiana taryf 2018r
  Aktualnie jesteś  > Aktualności  > Ogłoszenia i komunikaty
 
 
Nawigacja
 >  Modernizacje
 >  Terminy płukania sieci
 >  Ogłoszenia i komunikaty
 
 
 
 
 
 
    Aktualności                                                            
 
 
 

dodano 19,.05.2018

Informacja o zmianie taryf
 

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka, i Orzeszkowo.

 

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązuja  od dnia 24.05.2018 roku.

 
Nazwa taryfy Taryfy obowiązujące w dniu złożenia wniosku [zł/netto] Taryfa w okresie od 24.05.2018r. do 23.05.2019r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 24.05.2019r. do 23.05.2020r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 24.05.2020r. do 23.05.2021r. [zł/netto]
1 2 3 4 5
Zaopatrzenie w wodę   [zł /1m3] 2,88 2,91 2,94 2,96
Odprowadzanie ścieków [zł /1m3] 4,90 5,02 5,06 5,11
Opłata abonamentowa [wod. główny/m-c] 2,39 2,45 2,50 2,55
 

Taryfy opłat zostały zatwierdzone na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce wniosku z dnia 09.03.2018r., na podstawie art.24c ust. 1 i 2, art. 24b ust.1,2,3 oraz art. 24e ust.3 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt. 2) oraz art. 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn. zm.), art.240 ust.3 pkt. 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn, zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.)

 

 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt