Ostatnia aktualizacja strony: 23 kwietnia 2020

PWiK Hajnówka - Ogłoszenie - Zmiana taryf 2017r. Gmina Hajnówka
  Aktualnie jesteś  > Aktualności  > Ogłoszenia i komunikaty
 
 
Nawigacja
 >  Modernizacje
 >  Terminy płukania sieci
 >  Ogłoszenia i komunikaty
 
 
 
 
 
 
    Aktualności                                                            
 
 
 

dodano 4.06.2017

Ogłoszenie o zmianie taryf

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Hajnówce ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka zawiadamia, że z dniem 01 lipca 2017 roku wprowadza taryfę jak niżej, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXII/136/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2017 roku.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA, W OBSZARZE DOSTAWY WODY ZE STACJI UZDATNIANIA WODY ORZESZKOWO I NOWOBEREZOWO ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OBSZARZE ODBIORU ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNI MOCHNATE.

 

Lp Nazwa Jedn. miary CENA / STAWKA wraz z podatkiem VAT
1 Dostawa wody zł/m3 3,00
2 Opłata abonamentowa od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych zł/m-c 4,31
3 Odprowadzenie ścieków zł/m3 6,38
4 Opłata abonamentowa od nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej zł/m-c 5,72
 
Powyższe taryfy obowiązują od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.
 

WARUNKI PROWADZENIA ROZLICZEŃ ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 
Stosuje się warunki zgodne z rozdziałem 5 § 16, 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK

 

Ceny i stawki ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w art. 5 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hajnówka przyjętego uchwałą NR XXXIII/199/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hajnówka.

 

STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI KLIENTÓW

 
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
 
- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
  zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących: ochrony środowiska, prawa wodnego, zbiorowego
  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt