Ostatnia aktualizacja strony: 05 lutego 2019

PWiK Hajnówka - Ogłoszenie - Zmiana taryf 2017r
  Aktualnie jesteś  > Aktualności  > Ogłoszenia i komunikaty
 
 
Nawigacja
 >  Modernizacje
 >  Terminy płukania sieci
 >  Ogłoszenia i komunikaty
 
 
 
 
 
 
    Aktualności                                                             
 
 
 

dodano 5.02.2019

Zatrudnimy Kierownika działu Produkcji Wody i Rozwoju Sieci wod-kan.

Oferujemy:

                  -  Praca w grupie doświadczonych specjalistów
                  -  Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
                  -  Zatrudnienie w ramach umowy o prace
                  -  Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników PWiK Sp. z o.o.

 

Wymagania niezbędne:

·              - Wykształcenie  wyższe techniczne budowlane, inżynieria sanitarna lub pokrewne techniczne

         - Co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub na samodzielnym trzy lata o

·                charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

·              - Znajomość przepisów prawnych: ustawy prawo budowlane, ustawy o zbiorowym 

           zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków i innych pokrewnych
 
Wymagania dodatkowe:

                  - Znajomość programów projektowych

                  - Znajomość programów kosztorysowych

                  - Umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystywania w praktyce

                  - Znajomość zagadnień branży sanitarnej
                  - Umiejętności planistyczne i organizacyjne
 

 

Firma zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z załączeniem klauzuli o poniższej treści:
 
Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .
 

W związku z realizacją wymogów zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oaz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 29 w Hajnówce reprezentowany przez Prezesa, dalej zwany „Administratorem.”
2. Dane kontaktowe: 85/8733032
Dane osobowe kandydatów Administratora, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO 1
 
1RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt